Antikinė kultūra

Visa Antikos kultūra yra miesto kultūra.(gr.”polis”, rom.”civitas”). Polis – miestas, valstybė. Civitas – pilietinė bendruomenė(visuomeninė santvarka). Polį sudarė miestas ir aplinkiniai kaimai. Miesto cantre buvo turgaus aikštė, vadinama agora. Taip pat ant kalvos būdavo įtvirtinta miesto dalis, vadinama akropoliu. Miesto centras – aikštė(fermos rom., šventyklos ir t.t.) kultūros centras(teatras, amfiteatrai ir t.t.) ten vykdavo susirinkimai. Miestuose vyko asimiliacija. Tradicijas saugojo patys miesto piliečiai(renkami).

Taigi Gr. Ir rom. Civilizacija – miestų civilizacija. Nuo škotijos iki persijos buvo statomi vienodi miestai – pagrindu laikė gr. Ir rom. Miestus.

Miestus valdė dievai. Atėnė – atėnai. Dauguma gr. ir rom. gyventojų buvo valstiečiai. Žemdirbystė buvo pagrindinis verslas. Buvo auginami javai, vaisiai bei daržovės. Iš vynuogių darė vyną, o iš alyvuogių spaudė aliejų.Kalnuotose virtose vertėsi gyvulininkyste: augino avis, ožkas, karves. Daugelis romėnu augino arklius,kuriuos naudojo kariuomenės reikmėms.

Žemdirbys(turi turėti už miesto žemės). Žemę dirbo šeima. Šeimai priklausė: šeimos nariai, vaikai, giminaičiai, klientai, vergai

Iš šeimų susidarė valstybė. Nepriklausydamas šeimai – negalėjai tapti miesto piliečiu. Atklydėlis – negalėjo įsitaisyti kol nepritapdavo prie šeimos(antrarūšis). Vergas – valkata. Anapus pylimo normų nebepaiso. Armija – neturėjo teisės įžengti po karo į miestą tol, kol apsivalydavo. Gr. Ir rom.

Romos imperijoje buvo dvi pagrindinės gyventojų grupės: piliečiai ir svetimtaučiai. Piliečiai buvo skirstomi į patricijus ir plebėjus. Graikijoje piliečiais buvo aristokratai ir dalis laisvųjų gyventojų. Čia piliečiais buvo tik  vyrai, kurie jie galėjo dalyvauti susirinkime, įsigyti žemių, tarnauti kariuomenėje. tiek rom., tiek gr. moterys galėjo naudoti tik kai kuriomis teisėmis.

Antikos kultūrinių vertybių autoriai. Herodotas (prisistato kaip autorius). Ant visų meno kūrinių(vazų…), autorių pavardės. Buvo autorinės varžybos. Teisėjus rinkdavo. Jais negalėjo tapti tie, kurie vaikščiojo pas prostitutes.

Tiek grakai ,tiek romėnai tikėjo, kad žmonės ir gamta yra proklausomi nuo dievų valios. Graikai manė,kad dievai gyvena ant olimpo kalno. Jie įsivaizdavo, kad dievai,kaip ir žmonės, gyvena kasdieninį gyvenimą, bet turi nepaprastų galių. Graikų dievai: Dzeusas Poseidonas, Atenė, Apolonaas ir kt.Romėnų dievai buvo perimti iš graikų tik jiems budavo suteikiami romėniški vardai. Romėnų dievai: Jupiteris, Izidė, Oziris ir kt. Dievams buvo aukojami gyvuiai, žmonės.

Antikinės epochos pabaiga. Kai ėmė irti poliai, pradėjo griūti miesto kultūra. Pradėjo kurtis didelės valstybės, imperijos. Žlugo uždara sistema. Žlugimo šaltiniai:

1.Krikščionybė. Nuo Kristaus gimimo prasideda antikinės tradicijos ardymas. Krikščionybė atėjo vaduoti visų žmonių – laužė polių tradiciją.

2.Barbarai – tuo pačiu metu krikščionybę priėmė ir barbarai.

Susiliejo į vieną civilizaciją kartu su barbarais. 600m. po žlugimo
– tamsos laikotarpis. Antikos likučiai  dabar like tik vienuolynuose ir bažnyčiose.