Senovės Romos kultūros periodizacija ir pasiekimai

753 m.pr.Kr.- Romos įkūrimas

KARALIŲ L. – VIII-VI a.pr.Kr.

ROMOS RESPUBLIKA – VI – I a.pr.Kr.

ROMOS IMPERIJA– 27 m.pr.Kr.- 476 m.e.m.

ROMOS KULTŪROS BRUOŽAI
 • RACIONALUMAS IR PRAGMATIŠKUMAS
 • SIEKIMAS VALDYTI (UŽKARIAUTI)
 • IŠTIKIMYBĖ VISKAM KAS ROMĖNIŠKA

Vienas iš didžiausių romėnų laimėjimų – jos sukurta privalomų teisės formų sistema. Romos teisės sistema prasidėjo “12 lentelių įstatymu” sudarymu 5a.pr.kr. viduryje. Iš jų išsirutuliavo 2 romėnų teisės šakos: civilinė teisė ir tautų teisė. Kitas labai žymus romėnų pasiekimas  – karyba. Visą tūkstantį metų nuo 5a.pr. kr.iki 5a.po kr. romėnai be perstojo kariavo. Jų kariuomenė tapo galingiausia pasaulyje. Romos pastatai savo didingumu ir puošnumu turėjo įrodyti visam pasauliui imperijos galybę ir turtingumą. Romėnai išrado betoną, kuris tvirtai surišdavo akmenis. Tai leido statyti arkas ir skliautus. Miestų aikštėse ir gatvėse imperatoriaus garbei iškildavo triumfo arkos. Žymiausias romėnų architektūros šedevras – Panteonas. Tai skliautinės statybos pavyzdys. Didžiausias romėnų skulptūros laimėjimas  – portretinės skulptūros ir biustai. Skulptoriai ne tik tiksliai atvaizduodavo veido bruožus, bet ir chatakterį. Romos kultūra plačiai paplito ne tik Italijoje, bet ir visoje didžiulėje imperijoje. Lotynų kalba vartojo net nutolusiose nuo Romos šalyse. Į ją buvo išversta daug Graikų ir rytų šalių kūrinių. Ilga laiką šia kalba rašė išsilavinę Vakarų Europos žmonės. Lotynų raidyną naudojo daugelis tautų, tarp jų ir Baltijos šalys.Nemaža dabartinių žodžių yra kilę iš lotynų kalbos. Lotyniškos kilmės vardai: Augustas, Julius, Paulius ir t.t. Šiandien naudojamas kalendorius taip pat sudarytas Romoje. Daugelyje kalbų išliko lotyniški mėnesių pavadinimai. Lukrecijus, Vergilijaus ir kitų Romos rašytojų kūriniai padarė didžiulę įtaka Europos kultūros raidai.Romos imperijos žydų gyvenamose provincijose atsirado naujas tikėjimas – krikščionybė.

Graikų ir romėnų religijos bendrieji bruožai ir skirtumai

BENDRIEJI

 • požymiai: politeizmas,

antropomorfizmas (dievams suteikiamas žmogaus pavidalas)

 • būdingumai: įvairovė

(bruožai): tendencija keisti

diferencijuotas religingumas

Politeizmas- religijа, kurioje tikima į daug dievų, atliekančių skirtingas funkcijas. Dievai nemirtingi..

SAVITUMAI

GRAIKIJOJE:

 1. individualių ar kolektyvinių žemiškųjų interesų ir santykių atspindys
  • nudemoninta, todėl patraukli
  • racionali (pritaikyta žemiškajam gyvenimui)
 2. polio ideologijos instrumentas
  • saviraiškos priemonė
  • pagarba paveldėtoms taisyklėms

ROMOJE:

 1. dievų ir žmonių ryšys – abipusė sutartis
 2. sakralinių taisyklių laikymasis – harmoningas žmonių ir dievų sambūris
 3. valstybės santarvė su dievais

Dantų kanalų gydymas