Graikų menas

Svarbiausi bruožai yra logika, individualizmas, vaizdingumas.

Graikų mene vyravusios idėjos: humanizmo, laisvės, žmogaus grožio. Svarbiausia kūrybos tema – žmogus.grožis turi būti universalus, tobulas ir amžinas. Skulptūros centre- visas žmogaus kūnas. Orderiai – dorėninis, jonėninis ir korintinis.

Meno raidos laikotarpiai:

  • Kretos-Mikėnų laikotarpis (IV a. pr. Kr. Pab. – I tūkstantmetis pr. Kr.).

Knoso rūmai ( manoma, kad pastatė Dedalas), Liūtų vartai (achajai), auksinės laidotuvių kaukės (achajai).

  • Archajinis laikotarpis (XI – VI a. pr. Kr.).

Tikrojo graikų meno pradžia. Pirmasis periodas-geometrinis. Svarbiausi kūriniai: tapytos vazos, puoštos laužytomis ar kryžiškomis kinijomis, rombais, vėliau – stilizuotomis, geometrinėmis žmonių ir ypač gyvūnų figūromis.

Antrajam periodui būdingos rytietiškos tendencijos.

Tikrosios archaikos periodas- akmens architektūros skulptūros pradžia, neujos temos – kuras (jaunuolio statula) ir kora (merginos statula). Tai ir Homero laikotarpis.

  • Klasikinis laikotarpis (480-323 m. pr. Kr.)

Šiuo periodu kūrė didieji skulptoriai Feidijas bei Praksitelis, buvo pastatytas Partenonas (šventykla miesto deivei Atėnei, pastatyta V a. pr. m.e. Atėnų akropolyje. Šventykla pastatyta kaip padėka deivei už atėniečių ir graikų išgelbėjimą per paskutinį karą su persais). Atėnai tapo graikų pasaulio centru. Sukuriama labia daug šedevrų. Nustatomi grožio etalonai. Dėl universalumo siekimo nuolat kartojasi tie patys tipai, jie vis tikslinami.

  • Helenistinis laikotarpis (323-32 m. pr. Kr.).

Prasideda po Aleksandro mirties, kai romėnai užima Aleksandriją. Menas puošnesnis, jausmingesnis ir manieringesnis. Vaizduojamos aistros, kančia, dinamiški judesiai. Skulptūros kūrėjai bando perteikti žmogaus individualumą ir grožį. Du dideli to laikotarpio meno centrai- Rodas ir Pergamas.

Žymiausi kūrėjai ir kūriniai:

Atėnų akropolis (atstatyti nusprendė Periklis, o darbams vadovavo feidijas).

Samotrakės Nikė

Milo Venera

Skulptorius Lisipas

Didieji skulptoriai: Feidijas (Partenono frizai, Atėnė Promacha, Atėnė Partenė, Dzeuso statula). Polikleitas ( Atletas su raiščiu, Ietininkas), Praksitelis ( Knido Afroditė, Hermis).

Garsiausas tapytojas- Apelis.

7 pasaulio stebuklai, iš jų 3 yra graikų: Artemidės šventykla, Dzeuso skulptūra, Rodo kolosas.

GRAIKŲ KULTŪROS BRUOŽAI
  • INTELEKTUALIZMAS IR INDIVIDUALIZMAS (ORIGINALUMAS). Proto vertinimas, išsilavinimas. Daugelis mokslų tampa savarankiški. Atsiranda literatūros teorija. Akcentuojama kūrėjo autorystė. Graikų polio įstatymai.
  • ESTETIZMAS IR TVARKOS TENDENCIJOS. Noras viską suklasifikuoti. Harmonija, grožis, tvarka. Vertino kūno ir sielos grožį.
  • RYŠYS SU MITOLOGIJA

http://www.viksraitis.com/lt/krutu-didinimas